Φαρμακευτικής Α.Π.Θ

Κωδικός Μηχανογραφικού: 291
επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17775
Βάση 2022
Εισακτέοι
76
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Σκοπός του Τμήματος Φαρμακευτικής είναι η κατάρτιση επιστημόνων φαρμακοποιών. Ως φοιτητής του Τμήματος θα έχει τη δυνατότητα να μάθεις τη δομή και τη φαρμακολογική δράση των φαρμάκων, την πορεία τους στο οργανισμό και τις μεθόδους παρασκευής και αξιολόγησής τους. Θα διδαχθείς τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Φαρμακευτικής έχεις το δικαίωμα να εργαστείς ως Φαρμακοποιός και ως Κοσμετολόγος. Μπορείς να εργαστείς τόσο στον δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό. Ειδικότερα, μπορείς να απασχοληθείς:

  • Σε δημόσιες υπηρεσίες
  • Σε ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς (ΙΚΑ-ΟΓΑ κα)
  • Στον Εθνικό Οργανισμό Φάρμακα
  • Στα φαρμακεία νοσοκομείων και σε θάλαμο νοσοκομείου
  • Ως ελεύθερος επαγγελματίας
  • Ως ιδιωτικός υπάλληλος σε φαρμακεία, σε φαρμακοβιομηχανία και σε φαρμακαποθήκες
  • Σε κέντρα υγείας
  • Στη βιομηχανία καλλυντικών
  • Στη φαρμακευτική έρευνα

10 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διαθέτει μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής. Πέρα από τη θεωρητική διδασκαλία, πραγματοποιούνται φροντιστηριακές και εργαστηριακές ασκήσεις.

Το Τμήμα Φαρμακευτικής αποτελείται από τρεις Τομείς:

1. Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας.

2. Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας.

3. Τομέα Φαρμακογνωσίας-Φαρμακολογίας.

Ενδεικτικά μερικά από τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών είναι: Ενζυμολογία, Υγιεινή/Επιδημιολογία, Φυσικοχημεία, Βοτανική, Γενική Οργανική Χημεία, Φυσική Φαρμακευτική, Φαρμακογνωσία , Φαρμακολογία, Συνταγοτεχνία, Οργανική Φαρμακευτική Χημεία, Καλλυντικά, Μέθοδοι Ελέγχου Φαρμάκων, Βιοτεχνολογία Φαρμακευτικών Φυτών, Χημεία Φυσικών Προϊόντων, Φαρμακευτική Τεχνολογία κα.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Φαρμακευτικής εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 87.01 Φαρμακοποιών, δηλαδή έχεις το δικαίωμα να εργαστείς ως φαρμακοποιός. Για την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος και ειδικότερα για την ανάληψη της υπεύθυνης διεύθυνσης φαρμακείων και φαρμακαποθηκών είναι απαραίτητες εξετάσεις ενώπιον ειδικών τμημάτων του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) στη Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. (Ν. 206/47 , Ν. 1963/91) Για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος χορηγείται άδεια από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, η οποία προϋποθέτει ετήσια εξάσκηση σε φαρμακεία.

Μεταπτυχιακά

Στο Τμήμα Φαρμακευτικής λειτουργούν τα εξής προγράμματα:

1. Βιομηχανική Φαρμακευτική,

2. Ανάπτυξη Φαρμάκων, Διαγνωστική και Θεραπευτική,

3. Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ενώσεων,

4. Φαρμακευτική Τεχνολογία.

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

262
4