Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Κωδικός Μηχανογραφικού: 337
επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
14756
Βάση 2017
Εισακτέοι
225
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα έχεις την δυνατότητα να γνωρίσεις τις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στους κλάδους των δύο επιστημών. Επιπλέον θα εξοικειωθείς και θα κατανοήσεις σε βάθος τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά και Ελεγκτικά Πρότυπα. Τέλος θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις εξειδικευμένη γνώση πάνω στην εφαρμοσμένη λογιστική και χρηματοοικονομική ανάλυση στο ελληνικό και διεθνές περιβάλλον.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, θα έχεις τη δυνατότητα να απασχοληθείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα σε ένα μεγάλο εύρος επαγγελματικών δραστηριοτήτων Μπορείς να εργαστείς:
• Σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού ή του Δημόσιου Τομέα ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, λογιστής ή ελεγκτής.
• Σε λογιστικές- ελεγκτικές εταιρείες μεγάλων χρηματοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών οργανισμών, όπως εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών, χρηματιστηριακών, επενδυτικών και ασφαλιστικών εταιρειών.
• Ως ερευνητικό προσωπικό σε φορείς που ασχολούνται με την έρευνα.

 

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση της Λογιστικής και Φοροτεχνικής θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις γνώσεις και να εμβαθύνεις σε ειδικότερα θέματα της Λογιστικής και της Φορολογίας. Επιπλέον θα αποκτήσεις περαιτέρω εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα όπως τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα, της Τραπεζικής Χρηματοοικονομικής και της Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξεις μαθήματα από την κατεύθυνση της Χρηματοοικονομικής διαμορφώνοντας έτσι το πρόγραμμά σου σύμφωνα με τις ανάγκες σου.

Στην κατεύθυνση της Χρηματοοικονομικής θα σου δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσεις γνώσεις και να εμβαθύνεις σε ειδικότερα θέματα της Χρηματοοικονομικής όπως, Χρηματοοικονομικά Παράγωγα, Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Επενδύσεις. Επιπλέον θα αποκτήσεις περαιτέρω εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα όπως οι Διεθνείς Επενδύσεις και το Διεθνές Εμπόριο, η Διαχείριση κινδύνων και η Χρηματοοικονομική Οικονομετρία. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξεις μαθήματα από την κατεύθυνση της Χρηματοοικονομικής διαμορφώνοντας έτσι το πρόγραμμά σου σύμφωνα με τις ανάγκες σου.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα έχεις το δικαίωμα να εγγραφείς στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ( http:/www.oe-e.gr ) και να αποκτήσεις δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος του οικονομολόγου ή του λογιστή
Για το οικονομικό ή λογιστικό επάγγελμα μπορείς να ενημερωθείς από τις παρακάτω νομοθεσίες:
• ΠΔ 475/1991 : “Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας άσκησης του”
• Ν 2515/1997: “Άδεια λογιστή φοροτεχνικού – Φορολογικές κλπ διατάξεις”
• Π.Δ. 340/1998: Περί επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού – άδειας ασκήσεως
• Ν 2873/2000 :Τάξεις λογιστών – φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών
• Άρθρο 46 του Νόμου 4177 (ΦΕΚ 173/08.08.2013 τ.Α’’) : “ Ρυθμίσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων λογιστών – φοροτεχνικών”
Τέλος, ως απόφοιτος έχεις την δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής και διδακτικής επάρκειας για την απασχόλησή σου στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΠΕ09 Οικονομολόγου)

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

  • MBA in Finance
  • Master in Administration
  • Finance and Control
  • MSc Banking and Finance
  • Master of Science in Accounting and Financial Management
  • MA International Business
  • MA Business in Emerging Markets

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

1152
12