Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΑ.ΜΑΚ

Κωδικός Μηχανογραφικού: 337
επιστημονικό πεδίο
4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
14025
Βάση 2022
Εισακτέοι
258
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΑ.ΜΑΚ θα γνωρίσεις τις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στον κλάδο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Επιπλέον, θα εξοικειωθείς και θα κατανοήσεις σε βάθος τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά και Ελεγκτικά Πρότυπα. Τέλος, θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις εξειδικευμένη γνώση πάνω στην εφαρμοσμένη λογιστική και χρηματοοικονομική ανάλυση στο ελληνικό και διεθνές περιβάλλον.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, θα έχεις τη δυνατότητα να απασχοληθείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα σε ένα μεγάλο εύρος επαγγελματικών δραστηριοτήτων Μπορείς να εργαστείς: • Σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού ή του Δημόσιου Τομέα ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, λογιστής ή ελεγκτής. • Σε λογιστικές- ελεγκτικές εταιρείες μεγάλων χρηματοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών οργανισμών, όπως εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών, χρηματιστηριακών, επενδυτικών και ασφαλιστικών εταιρειών. • Ως ερευνητικό προσωπικό σε φορείς που ασχολούνται με την έρευνα.  

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση της Λογιστικής και Φοροτεχνικής θα αποκτήσεις γνώσεις και να εμβαθύνεις σε ειδικότερα θέματα της Λογιστικής και της Φορολογίας. Επιπλέον, θα αποκτήσεις περαιτέρω εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα όπως τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα, της Τραπεζικής Χρηματοοικονομικής και της Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξεις μαθήματα από την κατεύθυνση της Χρηματοοικονομικής διαμορφώνοντας έτσι το πρόγραμμά σου σύμφωνα με τις ανάγκες σου.

Στην κατεύθυνση της Χρηματοοικονομικής θα σου δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσεις γνώσεις και να εμβαθύνεις σε ειδικότερα θέματα της Χρηματοοικονομικής όπως, Χρηματοοικονομικά Παράγωγα, Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Επενδύσεις. Επιπλέον, θα αποκτήσεις περαιτέρω εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα όπως οι Διεθνείς Επενδύσεις και το Διεθνές Εμπόριο, η Διαχείριση κινδύνων και η Χρηματοοικονομική Οικονομετρία. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξεις μαθήματα από την κατεύθυνση της Χρηματοοικονομικής διαμορφώνοντας έτσι το πρόγραμμά σου σύμφωνα με τις ανάγκες σου.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΑ.ΜΑΚ θα έχεις το δικαίωμα να εγγραφείς στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ( http:/www.oe-e.gr ) και να αποκτήσεις δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος του οικονομολόγου ή του λογιστή Για το οικονομικό ή λογιστικό επάγγελμα μπορείς να ενημερωθείς από τις παρακάτω νομοθεσίες: • ΠΔ 475/1991 : “Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας άσκησης του” • Ν 2515/1997: “Άδεια λογιστή φοροτεχνικού – Φορολογικές κλπ διατάξεις” • Π.Δ. 340/1998: Περί επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού – άδειας ασκήσεως • Ν 2873/2000 :Τάξεις λογιστών – φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών • Άρθρο 46 του Νόμου 4177 (ΦΕΚ 173/08.08.2013 τ.Α’’) : “ Ρυθμίσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων λογιστών – φοροτεχνικών” Τέλος, ως απόφοιτος έχεςι την δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής και διδακτικής επάρκειας για την απασχόλησή σου στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΠΕ09 Οικονομολόγου)

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής: α) MBA in Finance β) Master in Administration γ) Finance and Control δ) MSc Banking and Finance ε) Master of Science in Accounting and Financial Management στ) MA International Business, MA Business in Emerging Markets

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

1784
5