Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Κωδικός Μηχανογραφικού: 347
επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
15955
Βάση 2017
Εισακτέοι
180
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα έχεις την δυνατότητα να γνωρίσεις τις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στους δύο κλάδους. Επιπλέον θα εξοικειωθείς με την χρήση των νέων τεχνολογιών και τις εφαρμογές τους στον χώρο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Τέλος, θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις εξειδικευμένη γνώση πάνω στην εφαρμοσμένη λογιστική και χρηματοοικονομική ανάλυση στο ελληνικό και διεθνές περιβάλλον.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, θα έχεις τη δυνατότητα να απασχοληθείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα σε ένα μεγάλο εύρος επαγγελματικών δραστηριοτήτων Μπορείς να εργαστείς:

 • Σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού ή του Δημόσιου Τομέα ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, λογιστής ή ελεγκτής.
 • Ως ορκωτός λογιστής ή ελεγκτής
 • Σε λογιστικές- ελεγκτικές εταιρείες μεγάλων χρηματοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών οργανισμών, όπως εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών, χρηματιστηριακών, επενδυτικών και ασφαλιστικών εταιρειών.
 • Ως ερευνητικό προσωπικό σε φορείς που ασχολούνται με την έρευνα.  

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση της Λογιστικής θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις γνώσεις και να εμβαθύνεις σε ειδικότερα θέματα της επιστήμης αυτής όπως, η Χρηματοοικονομική Λογιστική, η Διοικητική Λογιστική και η Φορολογική Λογιστική. Επιπλέον θα αποκτήσεις περαιτέρω εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα όπως των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων, της Τραπεζικής Χρηματοοικονομικής και της Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

Στην κατεύθυνση της Χρηματοοικονομικής θα σου δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσεις γνώσεις και να εμβαθύνεις σε ειδικότερα θέματα της επιστήμης αυτής όπως τα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα, η Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και οι Επενδύσεις. Επιπλέον θα αποκτήσεις περαιτέρω εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα όπως της Χρηματοοικονομικής της Ακίνητης Περιουσίας, της Διαχείρισης Κινδύνων και της Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα έχεις το δικαίωμα να εγγραφείς στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ( http:/www.oe-e.gr ) και να αποκτήσεις δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος του οικονομολόγου ή του λογιστή. Για το οικονομικό ή λογιστικό επάγγελμα μπορείς να ενημερωθείς από τις παρακάτω νομοθεσίες:

 • ΠΔ 475/1991 : “Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας άσκησης του”
 • Ν 2515/1997: “Άδεια λογιστή φοροτεχνικού – Φορολογικές κλπ διατάξεις”
 • Π.Δ. 340/1998: Περί επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού – άδειας ασκήσεως
 • Ν 2873/2000 :Τάξεις λογιστών – φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών
 • Άρθρο 46 του Νόμου 4177 (ΦΕΚ 173/08.08.2013 τ.Α’’) : “ Ρυθμίσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων λογιστών – φοροτεχνικών”

Τέλος, ως απόφοιτος έχεις την δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής και διδακτικής επάρκειας για την απασχόλησή σου στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΠΕ09 Οικονομολόγου)

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • Master in International Business
 • MA in Finance and Investment
 • MS in Business Inteligence & Analytics
 • MSc & MA in Finance and Investment
 • MSc in Accounting
 • MSc Financial Mathematics

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1135
11