Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ο.Π.Α

Κωδικός Μηχανογραφικού: 347
επιστημονικό πεδίο
4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
15695
Βάση 2022
Εισακτέοι
164
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ο.Π.Α θα γνωρίσεις τις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στον κλάδο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Επιπλέον, θα εξοικειωθείς με την χρήση των νέων τεχνολογιών στον χώρο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Τέλος, θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις εξειδικευμένη γνώση πάνω στην εφαρμοσμένη λογιστική και χρηματοοικονομική ανάλυση στο ελληνικό και διεθνές περιβάλλον.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, θα έχεις τη δυνατότητα να απασχοληθείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα σε ένα μεγάλο εύρος επαγγελματικών δραστηριοτήτων Μπορείς να εργαστείς:

  • Σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού ή του Δημόσιου Τομέα ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, λογιστής ή ελεγκτής.
  • Ως ορκωτός λογιστής ή ελεγκτής
  • Σε λογιστικές- ελεγκτικές εταιρείες μεγάλων χρηματοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών οργανισμών, όπως εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών, χρηματιστηριακών, επενδυτικών και ασφαλιστικών εταιρειών.
  • Ως ερευνητικό προσωπικό σε φορείς που ασχολούνται με την έρευνα.  

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση της Λογιστικής θα αποκτήσεις γνώσεις και θα εμβαθύνεις σε ειδικότερα θέματα της επιστήμης αυτής όπως, η Χρηματοοικονομική Λογιστική, η Διοικητική Λογιστική και η Φορολογική Λογιστική. Επιπλέον θα αποκτήσεις περαιτέρω εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα όπως των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων, της Τραπεζικής Χρηματοοικονομικής και της Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

Στην κατεύθυνση της Χρηματοοικονομικής θα σου δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσεις γνώσεις και να εμβαθύνεις σε ειδικότερα θέματα της επιστήμης αυτής όπως τα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα, η Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και οι Επενδύσεις. Επιπλέον, θα αποκτήσεις περαιτέρω εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα όπως της Χρηματοοικονομικής της Ακίνητης Περιουσίας, της Διαχείρισης Κινδύνων και της Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ο.Π.Α θα έχεις το δικαίωμα να εγγραφείς στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ( http:/www.oe-e.gr ) και να αποκτήσεις δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος του οικονομολόγου ή του λογιστή Για το οικονομικό ή λογιστικό επάγγελμα μπορείς να ενημερωθείς από τις παρακάτω νομοθεσίες: • ΠΔ 475/1991 : “Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας άσκησης του” • Ν 2515/1997: “Άδεια λογιστή φοροτεχνικού – Φορολογικές κλπ διατάξεις” • Π.Δ. 340/1998: Περί επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού – άδειας ασκήσεως • Ν 2873/2000 :Τάξεις λογιστών – φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών • Άρθρο 46 του Νόμου 4177 (ΦΕΚ 173/08.08.2013 τ.Α’’) : “ Ρυθμίσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων λογιστών – φοροτεχνικών” Τέλος, ως απόφοιτος έχεςι την δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής και διδακτικής επάρκειας για την απασχόλησή σου στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΠΕ80 Οικονομολόγου)

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής: α) Master in International Business β) MA in Finance and Investment γ) MS in Business Inteligence & Analytics δ) MSc & MA in Finance and Investment ε) MSc in Accounting στ)MSc Financial Mathematics,

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1330
7