Οικονομικών Επιστημών Κρήτης

Κωδικός Μηχανογραφικού: 321
επιστημονικό πεδίο
4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11040
Βάση 2022
Εισακτέοι
104
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης θα έχεις τη δυνατότητα να διεισδύσεις στις έννοιες των οικονομικών θεωριών και της εφαρμογής αυτών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.Στόχος του Τμήματος είναι να προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σχετική με την παραγωγή και μετάδοση της Οικονομικής Επιστήμης, ώστε οι μελλοντικοί απόφοιτοι του Τμήματος να είναι σε θέση να μελετούν και να εφαρμόζουν την οικονομική θεωρία, προκειμένου να ερμηνεύουν, να προβλέπουν και να προτείνουν ένα βέλτιστο σύνολο οικονομικών αποφάσεων. Το αντικείμενο σπουδών και έρευνας του Τμήματος εκτείνεται σε όλο το φάσμα της οικονομικής επιστήμης και των εφαρμογών της, όπως η μικροοικονομική και μακροοικονομική ανάλυση, η χρηματοοικονομική, η βιομηχανική οργάνωση και στρατηγική επιχειρήσεων, η οικονομική της εργασίας, το στρατηγικό μάνατζμεντ, η πολιτική οικονομία, η οικονομική ιστορία καθώς και στα σχετικά ποσοτικά εργαλεία των μαθηματικών, στατιστικής και οικονομετρίας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να απασχοληθείς σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων

  • Σε επιχειρήσεις: ως οικονομολόγος, οικονομικός αναλυτής, σύμβουλος πάνω σε θέματα που αφορούν το εμπόριο, το διεθνές εμπόριο ή ως στέλεχος πωλήσεων, μάρκετινγκ, δοίκησης ανθρωπίνων πόρων κτλ.
  • Σε λογιστικά γραφεία ως λογιστής ή φοροτεχνικός
  • Σε δημόσια και ευρωπαϊκά όργανα σε θέματα που αφορούν την οικονομία, την ανάπτυξη, την φορολογία, την απασχόληση και το εμπόριο.
  • Στον τραπεζικό τομέα
  • Σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας
  • Σε φορείς που απασχολούνται με την έρευνα ως ερευνητικό προσωπικό
  • Στην εκπαίδευση
  • Στο οικονομικό ρεπορτάζ

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις .Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από δεκατρία (13) βασικά μαθήματα (Εισαγωγή στην
Οικονομική Θεωρία, Μαθηματικά Ι και ΙΙ, Στατιστική Ι και ΙΙ, Μικροοικονομική Θεωρία Ι,
ΙΙ και ΙΙΙ, Μακροοικονομική Θεωρία Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, Οικονομετρία Ι και ΙΙ), δύο (2) μαθήματα
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Ι και ΙΙ) και δύο (2) μαθήματα Αγγλικών για Οικονομολόγους (Ι και ΙΙ), τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους τους/ις φοιτητές/τριες. Πέρα από
τα υποχρεωτικά μαθήματα, το Τμήμα προσφέρει μαθήματα επιλογής, τα οποία ανήκουν στις
παρακάτω τρεις (3) θεματικές ενότητες που αποτελούν και τους τρεις τομείς έρευνας του
Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού:
• Οικονομική Θεωρία και Πολιτική
• Επιχειρηματική Οικονομική
• Πολιτική Οικονομία και Οικονομική Ανάπτυξη.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών Κρήτης θα έχεις το δικαίωμα να εγγραφείς στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ( http:/www.oe-e.gr ) και να αποκτήσεις δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος του οικονομολόγου ή του λογιστή
Για το οικονομικό ή λογιστικό επάγγελμα μπορείς να ενημερωθείς από τις παρακάτω νομοθεσίες:
• ΠΔ 475/1991 : “Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας άσκησης του”
• Ν 2515/1997: “Άδεια λογιστή φοροτεχνικού – Φορολογικές κλπ διατάξεις”
• Π.Δ. 340/1998: Περί επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού – άδειας ασκήσεως
• Ν 2873/2000 :Τάξεις λογιστών – φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών
• Άρθρο 46 του Νόμου 4177 (ΦΕΚ 173/08.08.2013 τ.Α’’) : “ Ρυθμίσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων λογιστών – φοροτεχνικών”
Τέλος, οι απόφοιτοι έχουν την δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής και διδακτικής επάρκειας για την απασχόλησή τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΠΕ80 Οικονομίας)

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις παρουσιάζονται ενδεικτικά στις παρακάτω εξειδικεύσεις :
Α) Διοίκηση Logistics
Β) Διοίκηση επιχειρήσεων
Γ) Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά
Δ) Μάρκετινγκ και διεθνές εμπόριο.Το Τμήμα προσφέρει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική και στην Επιχειρηματική Οικονομική – ΤΙΜΕ ΜΒΕ.

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Κρήτης

674
3