επιστημονικό πεδίο
4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
10728
Βάση 2022
Εισακτέοι
265
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δ.Π.Θ θα γνωρίσεις τον κόσμο της Οικονομικής Επιστήμης και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Θα αποκτήσεις γνώσεις πάνω σε θέματα που αφορούν την οικονομία και τις θεωρίες της, την διοίκηση των επιχειρήσεων, τον τραπεζικό τομέα, τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις καθώς και άλλα εξειδικευμένα θέματα των οικονομικών επιστημών και άλλων συναφών αντικειμένων.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να απασχοληθείς σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων:

  • Σε επιχειρήσεις: ως οικονομολόγος, οικονομικός αναλυτής, σύμβουλος πάνω σε θέματα που αφορούν το εμπόριο, το διεθνές εμπόριο ή ως στέλεχος πωλήσεων, μάρκετινγκ, διοίκησης ανθρωπίνων πόρων κτλ.
  • Σε λογιστικά γραφεία ως λογιστής ή φοροτεχνικός
  • Σε δημόσια και ευρωπαϊκά όργανα σε θέματα που αφορούν την οικονομία, την ανάπτυξη, την φορολογία, την απασχόληση και το εμπόριο.
  • Στον τραπεζικό τομέα
  • Σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας
  • Σε φορείς που απασχολούνται με την έρευνα ως ερευνητικό προσωπικό
  • Στην εκπαίδευση
  • Στο οικονομικό ρεπορτάζ.

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Δ.Π.Θ προσφέρει στα δύο πρώτα έτη σπουδών (4 εξάμηνα) κοινά μαθήματα για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Στα δύο τελευταία έτη (4 εξάμηνα) προσφέρει δύο βασικές κατευθύνσεις εξειδίκευσης, αυτές της Οικονομικής Ανάλυσης και της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Επιχειρεί έτσι να εξασφαλίσει στους αποφοίτους του τόσο τις γενικές όσο και τις εξειδικευμένες γνώσεις των Οικονομικών και Διοίκησης των επιχειρήσεων που απαιτούνται από τη σύγχρονη αγορά εργασίας. Τα μαθήματα των δύο πρώτων ετών είναι υποχρεωτικά. Στο 3ο και το 4ο έτος, τα 8 μαθήματα είναι κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (4 ανά κατεύθυνση σπουδών) ενώ τα 20 μαθήματα είναι ελεύθερης επιλογής. Τα υποχρεωτικά μαθήματα περιλαμβάνουν μαθήματα κορμού – υποβάθρου (τα οποία ολοκληρώνονται στα δύο πρώτα έτη σπουδών), βασικά – υποχρεωτικά μαθήματα επιστημονικής περιοχής και εξειδίκευσης και επιλεγόμενα μαθήματα κατεύθυνσης επιστημονικής περιοχής και εξειδίκευσης (των δύο προσφερόμενων κατευθύνσεων Οικονομικής Ανάλυσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων). Τα μαθήματα επιλογής αντανακλούν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των φοιτητών και δίνουν τη δυνατότητα στους διδάσκοντες να συμπεριλάβουν ενότητες με ερευνητικό προσανατολισμό.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δ.Π.Θ θα εγγραφείς στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ( http:/www.oe-e.gr ) και θα αποκτήσεις δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος του οικονομολόγου ή του λογιστή Για το οικονομικό ή λογιστικό επάγγελμα μπορείς να ενημερωθείς από τις παρακάτω νομοθεσίες: • ΠΔ 475/1991 : “Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας άσκησης του” • Ν 2515/1997: “Άδεια λογιστή φοροτεχνικού – Φορολογικές κλπ διατάξεις” • Π.Δ. 340/1998: Περί επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού – άδειας ασκήσεως • Ν 2873/2000 :Τάξεις λογιστών – φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών • Άρθρο 46 του Νόμου 4177 (ΦΕΚ 173/08.08.2013 τ.Α’’) : “ Ρυθμίσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων λογιστών – φοροτεχνικών” Τέλος, οι απόφοιτοι έχουν την δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής και διδακτικής επάρκειας για την απασχόλησή τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΠΕ80 Οικονομίας). 

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Οικονομικής Επιστήμης και Διοικητικής Επιστήμης. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής: α)Master in International Hotel Management – HR and Training Specialization β) Master of International Business γ) Master Agribusiness Development δ) Master in Project Management ε) Master of International Marketing στ)Master of Management in Sustainability. Το Τμήμα υλοποιεί τα εξής Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη “Διοίκηση Επιχειρήσεων” Master in Business Administration, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Λογιστική, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Τεχνολογία – FinTech, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ” Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Σπουδές: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών”Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση”.

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

1080
13