επιστημονικό πεδίο
4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
13428
Βάση 2022
Εισακτέοι
292
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών θα έχεις την δυνατότητα να γνωρίσεις τον κόσμο της οικονομικής επιστήμης. Το τμήμα θα σου προσφέρει μια πολυδιάστατη προσέγγιση της οικονομικής επιστήμης σε όλα της τα πεδία (πολιτική οικονομία, οικονομική ανάλυση σε μικροοικονομικό και μακροοικονομικό επίπεδο, οικονομική ιστορία, οικονομική πολιτική, ανάλυση αγορών και χρηματαγορών, ανάλυση δεδομένων, οικονομετρία) με στόχο τη σφαιρική και εις βάθος κατανόηση ενός ευρέος φάσματος σύγχρονων οικονομικών προβλημάτων.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να απασχοληθείς σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων:

  • Σε επιχειρήσεις: ως οικονομολόγος, οικονομικός αναλυτής, σύμβουλος πάνω σε θέματα που αφορούν το εμπόριο, το διεθνές εμπόριο ή ως στέλεχος πωλήσεων, μάρκετινγκ, διοίκησης ανθρωπίνων πόρων κτλ.
  • Σε λογιστικά γραφεία ως λογιστής ή φοροτεχνικός
  • Σε δημόσια και ευρωπαϊκά όργανα σε θέματα που αφορούν την οικονομία, την ανάπτυξη, την φορολογία, την απασχόληση και το εμπόριο.
  • Στον τραπεζικό τομέα
  • Σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας
  • Σε φορείς που απασχολούνται με την έρευνα ως ερευνητικό προσωπικό
  • Στην εκπαίδευση
  • Στο οικονομικό ρεπορτάζ

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις, ωστόσο είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να σου δίνει τις απαραίτητες γνώσεις που πρέπει να έχεις ως οικονομολόγος αλλά και την ελευθερία να επιλέξεις μαθήματα που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντά σου. Στην διάρκεια των σπουδών σου θα πρέπει να παρακολουθήσεις βασικά υποχρεωτικά μαθήματα της οικονομικής επιστήμης. Στην συνέχεια θα μπορείς να επιλέξεις εσύ τα μαθήματα που ταιριάζουν και να δομήσεις το πρόγραμμά σου με βάση τις ανάγκες για εξειδίκευσή σου στο μέλλον. Το πρόγραμμα έχει 4 κατηγορίες μαθημάτων. Η ολοκλήρωση των σπουδών απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση 36 μαθημάτων. Από τα 36 αυτά μαθήματα Είκοσι (20) μαθήματα είναι υποχρεωτικά 4 μαθήματα επιλέγονται και αποτελούν βασικά μαθήματα επιλογής 4 μαθήματα επιλέγονται από μία ενότητα. Συνολικά οι διαθεματικές ενότητες είναι 5 και κάθε μια αποτελείται από 6 μαθήματα. Από αυτές θα πρέπει να επιλεγεί μία ενότητα και, κατόπιν, να επιλεγούν 4 από τα 6 μαθήματα αυτής της ενότητας Τα υπόλοιπα 8 μαθήματα επιλέγονται ελεύθερα είτε από τα μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα είτε από μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα. Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είναι οργανωμένο σε επτά Τομείς: 1) Πολιτικής Οικονομίας 2) Ιστορίας, Οικονομικής Ανάπτυξης και Διεθνούς Οικονομικής 3) Οικονομίας, Πολιτικής και Κράτους 4) Οικονομικής και Διοίκησης των Επιχειρήσεων – Χρηματοοικονομικής 5) Φιλοσοφίας, Μεθοδολογίας και Ιστορίας 6) Μαθηματικών και Πληροφορικής 7) Στατιστικής και Οικονομετρίας. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από πέντε θεματικές ενότητες: Ενότητα «Οικονομική Θεωρία και Ιστορία», Ενότητα «Ανάπτυξη και Οικονομική Πολιτική» , Ενότητα «Οικονομική και Διοίκηση των Επιχειρήσεων – Χρηματοοικονομική», Ενότητα «Ποσοτικές Μέθοδοι και Πληροφορική», Ενότητα «Εφαρμοσμένη Οικονομική».

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών θα έχεις το δικαίωμα να εγγραφείς στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ( http:/www.oe-e.gr ) και να αποκτήσεις δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος του οικονομολόγου ή του λογιστή Για το οικονομικό ή λογιστικό επάγγελμα μπορείς να ενημερωθείς από τις παρακάτω νομοθεσίες: • ΠΔ 475/1991 : “Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας άσκησης του” • Ν 2515/1997: “Άδεια λογιστή φοροτεχνικού – Φορολογικές κλπ διατάξεις” • Π.Δ. 340/1998: Περί επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού – άδειας ασκήσεως • Ν 2873/2000 :Τάξεις λογιστών – φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών • Άρθρο 46 του Νόμου 4177 (ΦΕΚ 173/08.08.2013 τ.Α’’) : “ Ρυθμίσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων λογιστών – φοροτεχνικών” Τέλος, οι απόφοιτοι έχουν την δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής και διδακτικής επάρκειας για την απασχόλησή τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΠΕ80 Οικονομίας)

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Οικονομικής και Διοικητικής Επιστήμης. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής: α) MA in Advertising Practice β) MSC in Corporate Financial Management γ) Master in Supply Chain Management & Logistics δ) MSC in International Accounting and Finance (International Financial Reporting) ε) Master of Public Administration (MPA). Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ λειτουργούν τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Αυτοδύναμα/Τμηματικά, Διατμηματικά, Διιδρυματικά): ΠΜΣ “Οικονομική Επιστήμη”, ΠΜΣ “Διοίκηση Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων”, ΠΜΣ “Πολιτική Οικονομία”, ΠΜΣ “Ποσοτική Επενδυτική” με ειδικεύσεις: Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου Επενδυτική & Εκτιμητική Ακινήτων, ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων” με ειδικεύσεις: Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων Εσωτερικός Έλεγχος, ΔΠΜΣ “Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (NKUA MBA)” με ειδικεύσεις: Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση Λογιστική Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, ΔΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική” με ειδικεύσεις: Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική Δημόσια Ελεγκτική, ΔΠΜΣ “ΜΒΑ-Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα” με ειδικεύσεις: Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων Στρατηγική Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Περιφερειών.

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

257
1