επιστημονικό πεδίο
4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
14480
Βάση 2022
Εισακτέοι
257
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις τον κόσμο της Οικονομικής Επιστήμης. Θα αποκτήσεις γνώσεις σε θέματα που αφορούν την οικονομία και τις θεωρίες της, την διοίκηση των επιχειρήσεων, τον τραπεζικό τομέα καθώς και άλλα εξειδικευμένα θέματα των οικονομικών επιστημών και άλλων συναφών αντικειμένων.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να απασχοληθείς σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων:

  • Σε επιχειρήσεις: ως οικονομολόγος, οικονομικός αναλυτής, σύμβουλος πάνω σε θέματα που αφορούν το εμπόριο, το διεθνές εμπόριο ή ως στέλεχος πωλήσεων, μάρκετινγκ, δοίκησης ανθρωπίνων πόρων κτλ.
  • Σε λογιστικά γραφεία ως λογιστής ή φοροτεχνικός
  • Σε δημόσια και ευρωπαϊκά όργανα σε θέματα που αφορούν την οικονομία, την ανάπτυξη, την φορολογία, την απασχόληση και το εμπόριο.
  • Στον τραπεζικό τομέα
  • Σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας
  • Σε φορείς που απασχολούνται με την έρευνα ως ερευνητικό προσωπικό
  • Στην εκπαίδευση
  • Στο οικονομικό ρεπορτάζ

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά και κατ’επιλογής μαθήματα. Τα υποχρεωτικά μαθήματα σου δίνουν τις απαραίτητες γνώσεις που πρέπει να έχεις ως οικονομολόγος. Επιπλέον με τα μαθήματα επιλογής έχεις την ελευθερία να επιλέξεις τα μαθήματα που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντά σου αλλά και στις μελλοντικές ανάγκες σου για εξειδίκευση.Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί στη μετάδοση γνώσεων, στην καλλιέργεια του επιστημονικού προβληματισμού των φοιτητών και στον προσανατολισμό τους στις επιστημονικές μεθόδους εργασίας και έρευνας. Απαρτίζεται από έναν κορμό βασικών μαθημάτων, όπως για παράδειγμα, Μικροοικονομική Θεωρία, Μακροοικονομική Θεωρία, Μαθηματικά, Στατιστική, Οικονομετρία, Διεθνή Οικονομικά, Βιομηχανική Οργάνωση, που διδάσκονται εμπεριστατωμένα, καθώς και από σύγχρονα μαθήματα επιλογής. Η διδασκαλία συνοδεύεται από φροντιστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, εργασίες των φοιτητών και συζητήσεις μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών θα έχεις το δικαίωμα να εγγραφείς στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ( http:/www.oe-e.gr ) και να αποκτήσεις δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος του οικονομολόγου ή του λογιστή
Για το οικονομικό ή λογιστικό επάγγελμα μπορείς να ενημερωθείς από τις παρακάτω νομοθεσίες:
• ΠΔ 475/1991 : “Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας άσκησης του”
• Ν 2515/1997: “Άδεια λογιστή φοροτεχνικού – Φορολογικές κλπ διατάξεις”
• Π.Δ. 340/1998: Περί επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού – άδειας ασκήσεως
• Ν 2873/2000 :Τάξεις λογιστών – φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών
• Άρθρο 46 του Νόμου 4177 (ΦΕΚ 173/08.08.2013 τ.Α’’) : “ Ρυθμίσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων λογιστών – φοροτεχνικών”
Τέλος, οι απόφοιτοι έχουν την δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής και διδακτικής επάρκειας για την απασχόλησή τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΠΕ80 Οικονομίας)

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Οικονομικής Επιστήμης. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής: α) MSc Money, Banking and Finance β) MSc in Logistics and Supply Chain Management γ) MSc in Human Resource Management δ) MSc in Business Administration, Major Nonprofit ε)MS in Leadership στ) MSc Public Economics. Το Τμήμα προσφέρει Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (M.Sc.) διεθνούς κύρους στην “Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική”, στα “Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας”, στην “Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων”, στη “Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη” και στην “Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική”.

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

1487
14