Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου

Κωδικός Μηχανογραφικού: 152
επιστημονικό πεδίο
4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12550
Βάση 2022
Εισακτέοι
167
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου θα γνωρίσεις το φαινόμενο της Ανάπτυξης μέσα από την διεπιστημονική προσέγγιση του Τμήματος. Το πρόγραμμα σπουδών συγκροτείται στη βάση δύο παράλληλων και ισοδύναμων αξόνων: της οικονομικής και της περιφερειακής επιστήμης. Έτσι κατά την διάρκεια των σπουδών σου θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις μία ολοκληρωμένη γνώση για όλα τα βασικά γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής και περιφερειακής επιστήμης. Τέλος, θα έχεις την δυνατότητα να εμβαθύνεις στο αντικείμενο της Ανάπτυξης μέσα από την χρήση ποσοτικών μεθόδων ανάλυσης που έχουν ιδιαίτερη εφαρμογή στην ανάλυση θεμάτων αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου, θα έχεις τη δυνατότητα να απασχοληθείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα σε ένα μεγάλο εύρος επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα μπορείς να εργαστείς:

  • Στην Τοπική αυτοδιοίκηση, στην Περιφερειακή Διοίκηση, στην Κεντρική Διοίκηση,σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και οργανισμούς σε ομάδες μελετών, ερευνητικών έργων κτλ. ως περιφερειολόγος.
  • Ως ανεξάρτητος μελετητής, ως στέλεχος σε γραφεία μελετών σε θέματα περιφερειακής, τοπικής και κλαδικής ανάπτυξης
  • Σε επιχειρήσεις ως οικονομολόγοι και σύμβουλοι ανάπτυξης
  • Στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως οικονομολόγος ή περιφερειολόγος.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου περιλαμβάνει υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή μαθήματα. Το πρόγραμμα είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να σου παρέχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις τόσο για την Οικονομική όσο και για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Στα πρώτα 2 έτη σπουδών το πρόγραμμα αποτελείται μόνο από υποχρεωτικά μαθήματα ενώ από το 3ο αποτελείται τόσο από υποχρεωτικά όσο και από μαθήματα επιλογής. Τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος ομαδοποιούνται: Οικονομική Επιστήμη: παρέχει ολοκληρωμένη εμπέδωση σε όλα τα βασικά γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής επιστήμης που διδάσκονται στα Οικονομικά Τμήματα, όπως Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Θεωρία, Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση, Νομισματική Θεωρία και Πολιτική, Διεθνής Οικονομική, Λογιστική, Βιομηχανική Οργάνωση, Δημόσια Οικονομική, Οικονομική Πολιτική, Οικονομική της Εργασίας, Ιστορία Οικονομικής Σκέψης κ.λπ. Περιφερειακή Επιστήμη: παρέχει ολοκληρωμένες σπουδές σε θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης, γεγονός που καθιστά το Τμήμα μοναδικό στην Ελλάδα, με βασικά αντικείμενα, την Οικονομική του Χώρου, την Περιφερειακή Πολιτική, την Πολιτική Γης και Κατοικίας, την Αστική Ανάπτυξη, την Οικονομική του Περιβάλλοντος, την Οικονομική των Μεταφορών, το Θεσμικό Πλαίσιο της Περιφερειακής Ανάπτυξης, την Πολιτιστική Πολιτική, τον Φυσικό Σχεδιασμό και την Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποσοτική Ανάλυση: με βασικά αντικείμενα, τα Μαθηματικά, την Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική, την Οικονομετρία, τις Ποσοτικές Μεθόδους Οικονομικής Ανάλυσης, τις Μεθόδους Περιφερειακής Ανάλυσης, τη Χαρτογραφία και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και το λογισμικό Στατιστικών και Οικονομετρικών εφαρμογών.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου θα έχεις το δικαίωμα να εγγραφείς στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ( http:/www.oe-e.gr ) και να αποκτήσεις δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος του οικονομολόγου ή του λογιστή Για το οικονομικό ή λογιστικό επάγγελμα μπορείς να ενημερωθείς από τις παρακάτω νομοθεσίες: • ΠΔ 475/1991 : “Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας άσκησης του” • Ν 2515/1997: “Άδεια λογιστή φοροτεχνικού – Φορολογικές κλπ διατάξεις” • Π.Δ. 340/1998: Περί επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού – άδειας ασκήσεως • Ν 2873/2000 :Τάξεις λογιστών – φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών • Άρθρο 46 του Νόμου 4177 (ΦΕΚ 173/08.08.2013 τ.Α’’) : “ Ρυθμίσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων λογιστών – φοροτεχνικών” Επιπλέον ως απόφοιτος έχεις το δικαίωμα ένταξης στον Σύνδεσμο Ελλήνων Περιφερειολόγων (ΣΕΠ) (https://sepgov.wordpress.com/ ) το οποίο κινείται στην κατεύθυνση της κατοχύρωσης της ειδικότητας του περιφερειολόγου σε περιπτώσεις όπως προκηρύξεις ειδικών θέσεων στην Tοπική Aυτοδιοίκηση και στο Δημόσιο Tομέα, προσδιορισμού ειδικοτήτων για τη σύνθεση ομάδων μελετών και ερευνητικών έργων κ.λπ. Τέλος, ως απόφοιτος έχεις την δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής και διδακτικής επάρκειας για την απασχόλησή σου στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΠΕ80 Οικονομολόγου).

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής: α)Master in Project Management β) Master of International Business in Hotel and Design Management γ) MSc Construction Project Management δ) Specialised Master in Strategy and Organisation Consulting ε) Master in Central European Comparative Studies στ)Master in Balkan, Eurasian and Central European Studies.

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πάντειο Πανεπιστήμιο

2705
9