Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Κωδικός Μηχανογραφικού: 152
επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12150
Βάση 2017
Εισακτέοι
180
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης θα έχεις την δυνατότητα να γνωρίσεις το φαινόμενο της Ανάπτυξης μέσα από την διεπιστημονική προσέγγιση του Τμήματος. Το πρόγραμμα σπουδών συγκροτείται στη βάση δύο παράλληλων και ισοδύναμων αξόνων: της οικονομικής και της περιφερειακής επιστήμης. Έτσι κατά την διάρκεια των σπουδών σου θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις μία ολοκληρωμένη γνώση για όλα τα βασικά γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής και περιφερειακής επιστήμης. Τέλος, θα έχεις την δυνατότητα να εμβαθύνεις στο αντικείμενο της Ανάπτυξης μέσα από την χρήση ποσοτικών μεθόδων ανάλυσης που έχουν ιδιαίτερη εφαρμογή στην ανάλυση θεμάτων αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, θα έχεις τη δυνατότητα να απασχοληθείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα σε ένα μεγάλο εύρος επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα μπορείς να εργαστείς:

 • Στην Τοπική αυτοδιοίκηση, στην Περιφερειακή Διοίκηση, στην Κεντρική Διοίκηση,σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και οργανισμούς σε ομάδες μελετών, ερευνητικών έργων κτλ ως περιφερειολόγος.
 • Ως ανεξάρτητος μελετητής, ως στέλεχος σε γραφεία μελετών σε θέματα περιφερειακής, τοπικής και κλαδικής ανάπτυξης
 • Σε επιχειρήσεις ως οικονομολόγοι και σύμβουλοι ανάπτυξης
 • Στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως οικονομολόγος ή περιφερειολόγος

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά και κατ’ επιλογής μαθήματα. Το πρόγραμμα είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να σου παρέχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις τόσο για την Οικονομική όσο και για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Στα πρώτα 2 έτη σπουδών το πρόγραμμα αποτελείται μόνο από υποχρεωτικά μαθήματα ενώ από το 3ο αποτελείται τόσο από υποχρεωτικά όσο και από μαθήματα επιλογής.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

 • Ως απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα έχεις το δικαίωμα να εγγραφείς στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ( http:/www.oe-e.gr ) και να αποκτήσεις δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος του οικονομολόγου ή του λογιστή . Για το οικονομικό ή λογιστικό επάγγελμα μπορείς να ενημερωθείς από τις παρακάτω νομοθεσίες:
 1. ΠΔ 475/1991 : “Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας άσκησης του”
 2. Ν 2515/1997: “Άδεια λογιστή φοροτεχνικού – Φορολογικές κλπ διατάξεις”
 3. Π.Δ. 340/1998: Περί επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού – άδειας ασκήσεως
 4. Ν 2873/2000 :Τάξεις λογιστών – φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών
 5. Άρθρο 46 του Νόμου 4177 (ΦΕΚ 173/08.08.2013 τ.Α’’) : “ Ρυθμίσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων λογιστών – φοροτεχνικών”
 • Επιπλέον ως απόφοιτος έχεις το δικαίωμα ένταξης στον Σύνδεσμο Ελλήνων Περιφερειολόγων (ΣΕΠ) (https://sepgov.wordpress.com/ ) το οποίο κινείται στην κατεύθυνση της κατοχύρωσης της ειδικότητας του περιφερειολόγου σε περιπτώσεις όπως προκηρύξεις ειδικών θέσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στο Δημόσιο Τομέα, προσδιορισμού ειδικοτήτων για τη σύνθεση ομάδων μελετών και ερευνητικών έργων κ.λπ.
 • Τέλος, ως απόφοιτος έχεις την δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής και διδακτικής επάρκειας για την απασχόλησή σου στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΠΕ09 Οικονομολόγου)

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • Master in Project Management
 • Master of International Business in Hotel and Design Management
 • MSc Construction Project Management
 • Specialised Master in Strategy and Organisation Consulting
 • Master in Central European Comparative Studies
 • Master in Balkan, Eurasian and Central European Studies

Πάντειο Πανεπιστήμιο

2636
22