επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11177
Βάση 2017
Εισακτέοι
67
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας θα αποκτήσεις γνώσεις από διάφορους επιστημονικούς κλάδους όπως οικονομικά, πολιτισμός, περιβάλλον, αγροτική οικονομική και ανάπτυξη, αγωγή υγείας, διατροφή, ψυχολογία και επιστήμες της αγωγής. Σκοπός του Τμήματος είναι η μελέτη και η επιστημονική έρευνα θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία, οργάνωση και διοίκηση της οικογένειας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας μπορείς να εργασθείς ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (κλάδος ΠΕ 15), ως υπάλληλος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε Τράπεζες καθώς και στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλος του Καταναλωτή και της Οικογένειας για θέματα που αφορούν στη διαχείριση των οικονομικών της οικιακής μονάδας , τη διατροφή και αγωγή υγείας, την επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της, τη βιώσιμη κατανάλωση, τον πολιτισμό και το περιβάλλον.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του του τμήματος περιλαμβάνει μαθήματα που αναφέρονται σε γνωστικά αντικείμενα από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους όπως:

 • Οικονομικά
 • Πολιτισμός
 • Περιβάλλον
 • Αγροτική οικονομική και ανάπτυξη
 • Αγωγή υγείας, διατροφή
 • Ψυχολογία
 • Επιστήμες της αγωγής

Θα έχεις τη δυνατότητα να ασχοληθείς περαιτέρω με την έρευνα καθώς στο τμήμα λειτουργούν τα εξής εργαστήρια:

 • Ανθρωποοικολογίας και Αγροτικής Οικονομίας
 • Διοίκησης και Εκπαίδευσης
 • Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάλυσης της Οικογένειας και του Καταναλωτή

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας με την K/87/19-2-2013 Συνεδρίασή της αποφάσισε να εγγράφονται οι απόφοιτοι, που έχουν ακολουθήσει το νέο πρόγραμμα Σπουδών, του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και έχουν όλα τα δικαιώματα που συνεπάγονται από αυτό:

 • Π.Δ. 475/1991 : “Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας άσκησης του”
 • Ν 2515/1997: “Άδεια λογιστή φοροτεχνικού – Φορολογικές κλπ διατάξεις”
 • Π.Δ. 340/1998: Περί επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού – άδειας ασκήσεως
 • Ν 2873/2000 :Τάξεις λογιστών – φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών
 • Άρθρο 46 του Νόμου 4177 (Φ.Ε.Κ. 173/08.08.2013 τ.Α’’) : “ Ρυθμίσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων λογιστών – φοροτεχνικών”
 • Τέλος, οι απόφοιτοι έχουν την δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής και διδακτικής επάρκειας για την απασχόλησή τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Π.Ε.09 Οικονομολόγου).

Μεταπτυχιακά

Tο Τμήμα ενισχύει τη διεξαγωγή έρευνας και σε μεταπτυχιακό επίπεδο με τη λειτουργία δύο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών:

 • το Π.Μ.Σ. «Βιώσιμη Ανάπτυξη» με επιμέρους ειδικεύσεις: Αγωγή Καταναλωτή, Τοπική Ανάπτυξη, Διαχείριση Περιβάλλοντος, καθώς και
 • το Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» με επιμέρους ειδικεύσεις: Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη, Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Αγωγή και Πολιτισμός.

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

1720
17