επιστημονικό πεδίο
4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12880
Βάση 2022
Εισακτέοι
314
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου θα έχεις τη δυνατότητα να ασχοληθείς με μία πολυδιάστατη επιστήμη όπου θα εξειδικευτείς στις έννοιες της οικονομικής επιστήμης και την εφαρμογή αυτών στον χώρο των επιχειρήσεων,θα διευρύνεις τους ορίζοντες σου στον κλάδο των logistics, ενώ παράλληλα έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις τα θεμέλια και τις βάσεις στον τομέα του Marketing και της Διαφήμισης μέσω των αντίστοιχων μαθημάτων κορμού.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να απασχοληθείς σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων

  • Σε επιχειρήσεις: ως οικονομολόγος, οικονομικός αναλυτής, σύμβουλος πάνω σε θέματα που αφορούν το εμπόριο, το διεθνές εμπόριο ή ως στέλεχος πωλήσεων, μάρκετινγκ, δοίκησης ανθρωπίνων πόρων κτλ.
  • Σε λογιστικά γραφεία ως λογιστής ή φοροτεχνικός
  • Σε δημόσια και ευρωπαϊκά όργανα σε θέματα που αφορούν την οικονομία, την ανάπτυξη, την φορολογία, την απασχόληση και το εμπόριο.
  • Στον τραπεζικό τομέα
  • Σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας
  • Σε φορείς που απασχολούνται με την έρευνα ως ερευνητικό προσωπικό
  • Στην εκπαίδευση
  • Στο οικονομικό ρεπορτάζ

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση της οικονομίας θα εξειδικευτείς στην μικροοικονομία και μακροοικονομία και την ανάλυση αυτών με τη χρήση των κατάλληλων υποδειγμάτων, στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών αγορών, θα διδαχθείς τις βασικές αρχές των οικονομιών που ισχύουν σε μια τράπεζα, στον τομέα της υγείας και γενικότερα στον δημόσιο τομέα και τις παρεμβάσεις του κράτους σε αυτόν.

Στην κατεύθυνση της διοίκησης των επιχειρήσεων θα αποκτήσεις τις απαραίτητες γνώσεις των λογιστικών καταστάσεων, αλλά και τις γνώσεις πάνω στον τομέα του μάρκετινγκ , του μάνατζμεντ και της διαφήμισης. Ακόμη θα διδαχθείς μεθόδους που θα είσαι σε θέση να εφαρμόσεις για την καλύτερη λειτουργία των επιχειρήσεων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει την ακόλουθη δομή: Περιλαμβάνει δύο διετείς κύκλους. Ο πρώτος κύκλος σπουδών, με τέσσερα (4) εξάμηνα φοίτησης, είναι κοινός για όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών καλύπτει τα υπόλοιπα τέσσερα (4) εξάμηνα και χωρίζεται σε δύο Κατευθύνσεις: (1) Κατεύθυνση Οικονομίας και (2) Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων. Στην αρχή του Ε΄ εξαμήνου, ο κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει μία από τις δύο Κατευθύνσεις.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών θα έχεις το δικαίωμα να εγγραφείς στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ( http:/www.oe-e.gr ) και να αποκτήσεις δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος του οικονομολόγου ή του λογιστή Για το οικονομικό ή λογιστικό επάγγελμα μπορείς να ενημερωθείς από τις παρακάτω νομοθεσίες: • ΠΔ 475/1991 : “Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας άσκησης του” • Ν 2515/1997: “Άδεια λογιστή φοροτεχνικού – Φορολογικές κλπ διατάξεις” • Π.Δ. 340/1998: Περί επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού – άδειας ασκήσεως • Ν 2873/2000 :Τάξεις λογιστών – φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών • Άρθρο 46 του Νόμου 4177 (ΦΕΚ 173/08.08.2013 τ.Α’’) : “ Ρυθμίσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων λογιστών – φοροτεχνικών” Τέλος, οι απόφοιτοι έχουν την δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής και διδακτικής επάρκειας για την απασχόλησή τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΠΕ80 Οικονομίας)

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις παρουσιάζονται ενδεικτικά στις παρακάτω εξειδικεύσεις : Α) Διοίκηση Logistics Β) Διοίκηση επιχειρήσεων Γ) Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά Δ) Μάρκετινγκ και διεθνές εμπόριο Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, λειτουργούν τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: (ΠΜΣ) «Logistics & Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics & Supply Chain Management)», ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων-Master in Business Administration (MBΑ)» , ΔΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα», ΔΠΜΣ «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη», ΔΠΜΣ «Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα», ΔΠΜΣ «Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη».

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

262
4