επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12812
Βάση 2017
Εισακτέοι
288
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου θα έχεις τη δυνατότητα να ασχοληθείς με μία πολυδιάστατη επιστήμη όπου θα εξειδικευτείς στις έννοιες της οικονομικής επιστήμης και την εφαρμογή αυτών στον χώρο των επιχειρήσεων,θα διευρύνεις τους ορίζοντες σου στον κλάδο των logistics, ενώ παράλληλα έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις τα θεμέλια και τις βάσεις στον τομέα του Marketing και της Διαφήμισης μέσω των αντίστοιχων μαθημάτων κορμού.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να απασχοληθείς σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων

 • Σε επιχειρήσεις: ως οικονομολόγος, οικονομικός αναλυτής, σύμβουλος πάνω σε θέματα που αφορούν το εμπόριο, το διεθνές εμπόριο ή ως στέλεχος πωλήσεων, μάρκετινγκ, δοίκησης ανθρωπίνων πόρων κτλ.
 • Σε λογιστικά γραφεία ως λογιστής ή φοροτεχνικός
 • Σε δημόσια και ευρωπαϊκά όργανα σε θέματα που αφορούν την οικονομία, την ανάπτυξη, την φορολογία, την απασχόληση και το εμπόριο.
 • Στον τραπεζικό τομέα
 • Σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας
 • Σε φορείς που απασχολούνται με την έρευνα ως ερευνητικό προσωπικό
 • Στην εκπαίδευση
 • Στο οικονομικό ρεπορτάζ

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση της οικονιμίας θα εξειδικευτείς στην μικροοικονομία και μακροοικονομία και την ανάλυση αυτών με τη χρήση των κατάλληλων υποδειγμάτων, στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών αγορών, θα διδαχθείς τις βασικές αρχές των οικονομιών που ισχύουν σε μια τράπεζα, στον τομέα της υγείας και γενικότερα στον δημόσιο τομέα και τις παρεμβάσεις του κράτους σε αυτόν.

Στην κατεύθυνση της διοίκησης των επιχειρήσεων θα αποκτήσεις τις απαραίτητες γνώσεις των λογιστικών καταστάσεων αλλά και τις γνώσεις πάνω στον τομέα του μάρκετινγκ , του μάνατζμεντ και της διαφήμισης. Ακόμη θα διδαχθείς μεθόδους που θα είσαι σε θέση να εφαρμόσεις για την καλύτερη λειτουργία των επιχειρήσεων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών θα έχεις το δικαίωμα να εγγραφείς στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ( http:/www.oe-e.gr ) και να αποκτήσεις δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος του οικονομολόγου ή του λογιστή Για το οικονομικό ή λογιστικό επάγγελμα μπορείς να ενημερωθείς από τις παρακάτω νομοθεσίες:

 • ΠΔ 475/1991 : “Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας άσκησης του”
 • Ν 2515/1997: “Άδεια λογιστή φοροτεχνικού – Φορολογικές κλπ διατάξεις”
 • Π.Δ. 340/1998: Περί επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού – άδειας ασκήσεως
 • Ν 2873/2000 :Τάξεις λογιστών – φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών
 • Άρθρο 46 του Νόμου 4177 (ΦΕΚ 173/08.08.2013 τ.Α’’) : “ Ρυθμίσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων λογιστών – φοροτεχνικών”

Τέλος, οι απόφοιτοι έχουν την δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής και διδακτικής επάρκειας για την απασχόλησή τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΠΕ09 Οικονομολόγου)

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις παρουσιάζονται ενδεικτικά στις παρακάτω εξειδικεύσεις :

 1. Διοίκηση Logistics
 2. Διοίκηση επιχειρήσεων
 3. Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά
 4. Μάρκετινγκ και διεθνές εμπόριο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

237
1