Φαρμακευτικής Πατρών

Κωδικός Μηχανογραφικού: 293
επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17722
Βάση 2021
Εισακτέοι
138
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Φαρμακευτικής Πατρών θα ασχοληθείς με την Φαρμακευτική Επιστήμη. Θα έχεις τη δυνατότητα να διδαχθείς τον τρόπο διάθεσης φαρμάκων και φαρμακευτικών σκευασμάτων στο κοινό. Επίσης, θα μάθεις διάφορα εργαλεία και τεχνικές που θα σε βοηθήσουν στην έρευνα, παραγωγή νέων σκευασμάτων, έλεγχο καταλληλότητας και σε άλλες δραστηριότητες σχετικές με τον κλάδο.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Φαρμακευτικής έχεις το δικαίωμα να εργαστείς ως Φαρμακοποιός και ως Κοσμετολόγος. Μπορείς να εργαστείς τόσο στον δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό. Ειδικότερα, μπορείς να απασχοληθείς:

  • Σε δημόσιες υπηρεσίες
  • Σε ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς (ΙΚΑ-ΟΓΑ κα)
  • Στον Εθνικό Οργανισμό Φάρμακα
  • Στα φαρμακεία νοσοκομείων και σε θάλαμο νοσοκομείου
  • Ως ελεύθερος επαγγελματίας
  • Ως ιδιωτικός υπάλληλος σε φαρμακεία, σε φαρμακοβιομηχανία καισε φαρμακαποθήκες
  • Σε κέντρα υγείας
  • Στη βιομηχανία καλλυντικών
  • Στη φαρμακευτική έρευνα.

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής Πατρών χωρίζονται σε 3 κύκλους. Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά για τα τέσσερα πρώτα έτη σπουδών.

Στο τελευταίο έτος πρέπει να επιλέξεις ανάμεσα στη Διπλωματική Εργασία Πειραματική με τα συνοδευτικά της μαθήματα και στη Διπλωματική Εργασία Βιβλιογραφική Πειραματική με τα συνοδευτικά της μαθήματα.

Ενδεικτικά μερικά από τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών είναι: Φαρμακογνωσία, Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία, Κλινική Φαρμακευτική, Φαρμακευτική Τεχνολογία , Συνθετική Οργανική Χημεία, Βιοχημεία , Φυσιολογία , Φυσικοχημεία, Εργαστήριο Γενικής & Αναλυτικής Χημείας κα.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Φαρμακευτικής Πατρών εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 87.01 Φαρμακοποιών, δηλαδή έχεις το δικαίωμα να εργαστείς ως φαρμακοποιός. Για την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος και ειδικότερα για την ανάληψη της υπεύθυνης διεύθυνσης φαρμακείων και φαρμακαποθηκών είναι απαραίτητες εξετάσεις ενώπιον ειδικών τμημάτων του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) στη Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. (Ν. 206/47 , Ν. 1963/91) Για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος χορηγείται άδεια από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, η οποία προϋποθέτει ετήσια εξάσκηση σε φαρμακεία.

Μεταπτυχιακά

Στο Τμήμα Φαρμακευτικής λειτουργούν τα εξής προγράμματα:

1. Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων,

2. Κοσμητολογία- Παρασκευή Καλλυντικών Προϊόντων,

3. Νανοφάρμακα για τη χορήγηση φαρμάκων,

4. Πληροφορική Επιστημών Ζωής.

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Πανεπιστήμιο Πατρών

587
6