Φαρμακευτικής

Κωδικός Μηχανογραφικού: 293
επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
18352
Βάση 2017
Εισακτέοι
138
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος θα ασχοληθείς με την Φαρμακευτική Επιστήμη. Θα έχεις τη δυνατότητα να διδαχθείς τον τρόπο διάθεσης φαρμάκων και φαρμακευτικών σκευασμάτων στο κοινό. Επίσης, θα μάθεις διάφορα εργαλεία και τεχνικές που θα σε βοηθήσουν στην έρευνα, παραγωγή νέων σκευασμάτων, έλεγχο καταλληλότητας και σε άλλες δραστηριότητες σχετικές με τον κλάδο.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Φαρμακευτικής έχεις το δικαίωμα να εργαστείς ως Φαρμακοποιός και ως Κοσμετολόγος. Μπορείς να εργαστείς τόσο στον δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό. Ειδικότερα, μπορείς να απασχοληθείς:

 • Σε δημόσιες υπηρεσίες
 • Σε ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς (ΙΚΑ-ΟΓΑ κα)
 • Στον Εθνικό Οργανισμό Φάρμακα
 • Στα φαρμακεία νοσοκομείων και σε θάλαμο νοσοκομείου
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας
 • Ως ιδιωτικός υπάλληλος σε φαρμακεία, σε φαρμακοβιομηχανία καισε φαρμακαποθήκες
 • Σε κέντρα υγείας
 • Στη βιομηχανία καλλυντικών
 • Στη φαρμακευτική έρευνα

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιέχει τόσο υποχρεωτικά μαθήματα όσο και μαθήματα επιλογής. Στα πρώτα εξάμηνα γίνεται μια εισαγωγή του φοιτητή στο αντικείμενο. Για παράδειγμα διδάσκονται μαθήματα όπως: εισαγωγή στη βιολογία, γενική και ανόργανη χημεία, γενετική, βιοχημεία, μοριακή βιολογία σε πρώτα στάδια. Στη συνέχεια, διδάσκονται τα πρώτα μαθήματα αλλά σε πιο προχωρημένα στάδιο όπως για παράδειγμα μοριακή βιολογία 2, γενετική 2, αλλά και εισάγονται καινούργια μαθήματα με πιο εξειδικευμένο αντικείμενο όπως γονιδιωματική, γενετική ανθρώπου, πρωτεομική, τεχνολογία μοριακής βιολογίας κα.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Φαρμακευτικής εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 14.03 Φαρμακοποιών, δηλαδή έχεις το δικαίωμα να εργαστείς ως φαρμακοποιός.
Για την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος και ειδικότερα για την ανάληψη της υπεύθυνης διεύθυνσης φαρμακείων και φαρμακαποθηκών είναι απαραίτητες εξετάσεις ενώπιον ειδικών τμημάτων του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) στη Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. (Ν. 206/47 , Ν. 1963/91)
Για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος χορηγείται άδεια από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, η οποία προϋποθέτει ετήσια εξάσκηση σε φαρμακεία.

Μεταπτυχιακά

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μ.Δ.Ε στις Φαρμακευτικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

 • Βιομηχανική Φαρμακευτική – Φαρμακευτική Ανάλυση
 • Βιομηχανική Φαρμακευτική − Νανοτεχνολογία
 • Βιομηχανική Φαρμακευτική – Τεχνολογία Καλλυντικών
 • Σχεδιασμός και Ανακάλυψη Φαρμάκων
 • Φαρμακευτικά Φυσικά Προιόντα
 • Μοριακή Φαρμακολογία, Βιοφαρμακευτική και Βιομοριακή Ανάλυση
 • Κλινική Φαρμακευτική
 • Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ

Επίσης, σου παρέχει Διατμηματικό Π.Μ.Σ στην Ιατρική Χημεία με τίτλο ”Σχεδιασμός και ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων” και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Ε.Ζ. με τίτλο ”Πληροφορική επιστγμών ζωής”.

Πανεπιστήμιο Πατρών

570
5