Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Δ.Π.Θ

Κωδικός Μηχανογραφικού: 290
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17043
Βάση 2021
Εισακτέοι
116
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Δ.Π.Θ θα ασχοληθείς με την επιστήμη της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής. Θα εφοδιαστείς κατάλληλα πάνω στην έρευνα, στις βιοεπιστήμες, στην βιοτεχνολογία, στην ιατρική έρευνα και σε άλλους σχετικούς τομείς.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής μπορείς να εργαστείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Ειδικότερα, μπορείς να εργαστείς:

  • Σε βιομηχανικές και εμπορικές εταιρίες τροφίμων
  • Σε φαρμακοβιομηχανίες
  • Σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, ιδρύματα και εργαστήρια που ανήκουν στο δημόσιο ή σε ιδιώτες, καθώς και σε αρμόδιες διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις ή τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, για κάθε γνωστικό αντικείμενο που υπάγεται στον ευρύτερο τομέα της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
  • Σε υπηρεσίες Υγείας (νοσοκομεία, νομαρχίες κα) σε κρατικές υπηρεσίες (ΕΦΕΤ, Υγειονομικές υπηρεσίες κα), σε διαγνωστικά εργαστήρια είτε του Δημοσίου είτε του Ιδιωτικού τομέα.
  • Στην Εκπαίδευση, σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, με αντικείμενο διδασκαλίας την βιολογία και γενετική.
  • Σε βιοτεχνολογικές εταιρίες
  • Σε νοσηλευτικά ιδρύματα

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

To Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του ΤΜΒΓ είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, όπως αυτό προσδιορίζεται σαφώς από το ΦΕΚ ίδρυσής του.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Δ.Π.Θ περιέχει τόσο υποχρεωτικά μαθήματα όσο και μαθήματα επιλογής. Στα πρώτα εξάμηνα γίνεται μια εισαγωγή του φοιτητή στο αντικείμενο. Για παράδειγμα διδάσκονται μαθήματα όπως: εισαγωγή στη βιολογία, γενική και ανόργανη χημεία, γενετική, βιοχημεία, μοριακή βιολογία σε πρώτα στάδια. Στη συνέχεια, διδάσκονται τα πρώτα μαθήματα αλλά σε πιο προχωρημένα στάδιο όπως για παράδειγμα μοριακή βιολογία 2, γενετική 2, αλλά και εισάγονται καινούργια μαθήματα με πιο εξειδικευμένο αντικείμενο όπως γονιδιωματική, γενετική ανθρώπου, πρωτεομική, τεχνολογία μοριακής βιολογίας κα.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Δ.Π.Θ εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 04 Φυσικών (κωδικός 0404 Βιολόγων). Ειδικότερες πληροφορίες για τα επαγγελματικά σου δικαιώματα θα βρεις στο Προεδρικό Διάταγμα 158/1.10.2009 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α199/1.10.2009.

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής προσφέρει Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: -Μεταφραστική Έρευνα στη Βιοιατρική,

-Διδακτική των Βιοεπιστημών ,

– Εργαστηριακή έρευνα και τη μοριακή βιολογία,

-Λοιμώδη νοσήματα – Διεθνής Ιατρική,

– Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική και Ανάλυση Δεδομένων,

-Από το Γονιδίωμα στο Φαινότυπο, Πειραματικές Γενετικές προσεγγίσεις. 

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

-MSc Molecular Biology and Biotechnology

-MSc Applied Biotechnology

-Master in Molecular and Microbial Biology.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

1080
13