Μοριακή Βιολογία και Γενετική

Κωδικός Μηχανογραφικού: 290
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17855
Βάση 2017
Εισακτέοι
112
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος θα ασχοληθείς με την επιστήμη της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής με βάσει διεθνή πρότυπα. Επιπλέον,  θα κερδίσεις θεωρητικές γνώσεις και  θα εξοικειωθείς με τη σύγχρονη τεχνολογία και μεθοδολογία  της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής. Τέλος,  θα εφοδιαστείς κατάλληλα πάνω στις βιοεπιστήμες, στην βιοτεχνολογία και στην ιατρική έρευνα σε τομείς της Υγείας, των Τροφίμων, του Περιβάλλοντος και της Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να εργαστείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Ειδικότερα, μπορείς να εργαστείς:

  • Σε βιομηχανικές και εμπορικές εταιρίες τροφίμων
  • Σε φαρμακοβιομηχανίες
  • Σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, ιδρύματα και εργαστήρια που ανήκουν στο δημόσιο ή σε ιδιώτες, καθώς και σε αρμόδιες διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις ή τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, για κάθε γνωστικό αντικείμενο που υπάγεται στον ευρύτερο τομέα της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
  • Σε υπηρεσίες Υγείας (νοσοκομεία, νομαρχίες κα) σε κρατικές υπηρεσίες (ΕΦΕΤ, Υγειονομικές υπηρεσίες κα), σε διαγνωστικά εργαστήρια είτε του Δημοσίου είτε του Ιδιωτικού τομέα.
  • Στην Εκπαίδευση, σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, με αντικείμενο διδασκαλίας την βιολογία και γενετική.
  • Σε βιοτεχνολογικές εταιρίες
  • Σε νοσηλευτικά ιδρύματα

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιέχει τόσο υποχρεωτικά μαθήματα όσο και μαθήματα επιλογής. Στα πρώτα εξάμηνα γίνεται μια εισαγωγή του φοιτητή στο αντικείμενο. Για παράδειγμα διδάσκονται μαθήματα όπως: εισαγωγή στη βιολογία, γενική και ανόργανη χημεία, γενετική, βιοχημεία, μοριακή βιολογία σε πρώτα στάδια. Στη συνέχεια, διδάσκονται τα πρώτα μαθήματα αλλά σε πιο προχωρημένα στάδιο όπως για παράδειγμα: μοριακή βιολογία 2, γενετική 2. Ωστόσο, εισάγονται και καινούργια μαθήματα με πιο εξειδικευμένο αντικείμενο όπως γονιδιωματική, γενετική ανθρώπου, πρωτεομική και τεχνολογία μοριακής βιολογίας.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 04 Φυσικών (κωδικός 0404 Βιολόγων). Ειδικότερες πληροφορίες για τα επαγγελματικά σου δικαιώματα θα βρεις στο Προεδρικό Διάταγμα 158/1.10.2009 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α199/1.10.2009.

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής προσφέρει δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

  • MSc Molecular Biology and Biotechnology
  • MSc Applied Biotechnology
  • Master in Molecular and Microbial Biology

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

956
9