Οικονομικών Επιστημών

Κωδικός Μηχανογραφικού: 345
επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11581
Βάση 2017
Εισακτέοι
207
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων θα αποκτήσεις μεγάλη ποικιλία γνωστικών αντικειμένων παρακολουθώντας τα υποχρεωτικά μαθήματα της σχολής τα πέντε πρώτα εξάμηνα. Η ποικιλία αυτή ευρύνεται στον τομέα της μικρο – μακροοικονομίας , στην εκμάθηση μαθηματικών και στατιστικών οικονομικών μεθόδων και την ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων. Τα τελευταία τρία εξάμηνα της σχολής σου δίνεται η δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης ώστε να αποκτήσεις εξειδίκευση είτε στην οικονομική ανάλυση και πολιτική είτε στην εφαρμοσμένη οικονομική και τις ποσοτικές μεθόδους.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να απασχοληθείς σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων

 • Σε επιχειρήσεις: ως οικονομολόγος, οικονομικός αναλυτής, σύμβουλος πάνω σε θέματα που αφορούν το εμπόριο, το διεθνές εμπόριο ή ως στέλεχος πωλήσεων, μάρκετινγκ, δοίκησης ανθρωπίνων πόρων κτλ.
 • Σε λογιστικά γραφεία ως λογιστής ή φοροτεχνικός
 • Σε δημόσια και ευρωπαϊκά όργανα σε θέματα που αφορούν την οικονομία, την ανάπτυξη, την φορολογία, την απασχόληση και το εμπόριο
 • Στον τραπεζικό τομέα
 • Σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας
 • Σε φορείς που απασχολούνται με την έρευνα ως ερευνητικό προσωπικό
 • Στην εκπαίδευση
 • Στο οικονομικό ρεπορτάζ

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Η κατεύθυνση της Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής θα σε βοηθήσει να ισχυροποιήσεις την ταυτότητα σου ως οικονομολόγος διότι θα ασχοληθείς παραπάνω με τις διάφορες οικονομίες και την ανάλυση αυτών και θα εμβαθύνεις περισσότερο στις έννοιες της μακρο-μικροοικονομίας.

Στην κατεύθυνση της εφαρμοσμένης οικονομικής και ποσοτικών μεθόδων θα ασχοληθείς παραπάνω με την εφαρμογή των μεθόδων στα οικονομικά δεδομένα, με τα χρηματοοικονομικά και την επιχειρηματικότητα.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών θα έχεις το δικαίωμα να εγγραφείς στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ( http:/www.oe-e.gr ) και να αποκτήσεις δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος του οικονομολόγου ή του λογιστή Για το οικονομικό ή λογιστικό επάγγελμα μπορείς να ενημερωθείς από τις παρακάτω νομοθεσίες:

 • ΠΔ 475/1991 : “Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας άσκησης του”
 • Ν 2515/1997: “Άδεια λογιστή φοροτεχνικού – Φορολογικές κλπ διατάξεις”
 • Π.Δ. 340/1998: Περί επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού – άδειας ασκήσεως
 • Ν 2873/2000 :Τάξεις λογιστών – φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών
 • Άρθρο 46 του Νόμου 4177 (ΦΕΚ 173/08.08.2013 τ.Α’’) : “ Ρυθμίσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων λογιστών – φοροτεχνικών”                                                                                                                                                                 Τέλος, οι απόφοιτοι έχουν την δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής και διδακτικής επάρκειας για την απασχόλησή τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΠΕ09 Οικονομολόγου)

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις παρουσιάζονται ενδεικτικά στις παρακάτω εξειδικεύσεις :

 1. Διοίκηση Logistics
 2. Διοίκηση επιχειρήσεων
 3. Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά
 4. Μάρκετινγκ και διεθνές εμπόριο

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

650
6