επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11960
Βάση 2017
Εισακτέοι
225
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Στο τμήμα των Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πάτρας θα έχεις τη δυνατότητα να εφοδιαστείς επιστημονικά και επαγγελματικά μέσω των παρεχόμενων μαθημάτων σχετικά με τις Οικονομικές Θεωρίες. Στόχος της σχολής είναι η εκπαίδευση οικονομολόγων υψηλού επιπέδου και η συμβολή στην προαγωγή της Οικονομικής Επιστήμης. Οι κύριοι τομείς που θα ασχοληθείς κατά την διάρκεια των σπουδών σου θα είναι τα οικονομικά, τα χρηματοοικονομικά, τα μαθηματικά και η στατιστική, η διοίκηση και η λογιστική.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να απασχοληθείς σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων

 • Σε επιχειρήσεις: ως οικονομολόγος, οικονομικός αναλυτής, σύμβουλος πάνω σε θέματα που αφορούν το εμπόριο, το διεθνές εμπόριο ή ως στέλεχος πωλήσεων, μάρκετινγκ, δοίκησης ανθρωπίνων πόρων κτλ.
 • Σε λογιστικά γραφεία ως λογιστής ή φοροτεχνικός
 • Σε δημόσια και ευρωπαϊκά όργανα σε θέματα που αφορούν την οικονομία, την ανάπτυξη, την φορολογία, την απασχόληση και το εμπόριο.
 • Στον τραπεζικό τομέα
 • Σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας
 • Σε φορείς που απασχολούνται με την έρευνα ως ερευνητικό προσωπικό
 • Στην εκπαίδευση
 • Στο οικονομικό ρεπορτάζ

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις ωστόσο διακρίνεται σε υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής συν δύο μαθήματα ξένης γλώσσας τα οποία αποτελούν υποχρεωτικά αλλά δεν υπολογίζονται στον βαθμό πτυχίου. Μέσω των υποχρεωτικών μαθημάτων αποκομίζεις όλες τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στον τομέα της οικονομικής επιστήμης, ενώ μπορείς να εξειδικεύσεις τις γνώσεις σου σε κλάδους της προτίμησης σου μέσω των μαθημάτων επιλογής.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών θα έχεις το δικαίωμα να εγγραφείς στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ( http:/www.oe-e.gr ) και να αποκτήσεις δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος του οικονομολόγου ή του λογιστή Για το οικονομικό ή λογιστικό επάγγελμα μπορείς να ενημερωθείς από τις παρακάτω νομοθεσίες:

 • ΠΔ 475/1991 : “Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας άσκησης του”
 • Ν 2515/1997: “Άδεια λογιστή φοροτεχνικού – Φορολογικές κλπ διατάξεις”
 • Π.Δ. 340/1998: Περί επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού – άδειας ασκήσεως
 • Ν 2873/2000 :Τάξεις λογιστών – φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών
 • Άρθρο 46 του Νόμου 4177 (ΦΕΚ 173/08.08.2013 τ.Α’’) : “ Ρυθμίσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων λογιστών – φοροτεχνικών” Τέλος, οι απόφοιτοι έχουν την δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής και διδακτικής επάρκειας για την απασχόλησή τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΠΕ09 Οικονομολόγου)

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις παρουσιάζονται ενδεικτικά στις παρακάτω εξειδικεύσεις :

 1.  Διοίκηση Logistics
 2. Διοίκηση επιχειρήσεων
 3. Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά
 4. Μάρκετινγκ και διεθνές εμπόριο

Πανεπιστήμιο Πατρών

570
5