επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11676
Βάση 2017
Εισακτέοι
184
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα δύο πρώτα χρόνια θα έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις τις απαραίτητες γνώσεις στην οικονομική θεωρία, στην ανάλυση οικονομικών καταστάσεων βάση ποσοτικών μεθόδων και στα οικονομικά των επιχειρήσεων .Τα δύο τελευταία χρόνια θα εξειδικεύσεις τις γνώσεις σου ανάλογα με τις προτιμήσεις σου επιλέγοντας μία από τις τρεις κατευθύνσεις του τμήματος.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να απασχοληθείς σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων

 • Σε επιχειρήσεις: ως οικονομολόγος, οικονομικός αναλυτής, σύμβουλος πάνω σε θέματα που αφορούν το εμπόριο, το διεθνές εμπόριο ή ως στέλεχος πωλήσεων, μάρκετινγκ, διοίκησης ανθρωπίνων πόρων κτλ.
 • Σε λογιστικά γραφεία ως λογιστής ή φοροτεχνικός
 • Σε δημόσια και ευρωπαϊκά όργανα σε θέματα που αφορούν την οικονομία, την ανάπτυξη, την φορολογία, την απασχόληση και το εμπόριο.
 • Στον τραπεζικό τομέα
 • Σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας
 • Σε φορείς που απασχολούνται με την έρευνα ως ερευνητικό προσωπικό
 • Στην εκπαίδευση
 • Στο οικονομικό ρεπορτάζ

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Στην Κατεύθυνση της Οικονομικής Πολιτικής και Ανάπτυξης θα ασχοληθείς με την θεωρία της οικονομικής πολιτικής και της ανάπτυξης, την οικονομική του περιβάλλοντος και τους θεσμούς που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη.

Στην κατεύθυνση της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής θα ασχοληθείς με την ανάλυση αυτής σε διεθνές επίπεδο, με την χρηματοοικονομική λογιστική, τη διαχείριση χαρτοφυλακίου και την ανάλυση χρονολογικών σειρών.

Στην κατεύθυνση Οικονομική των επιχειρήσεων θα ασχοληθείς με την διοικητική επιστήμη, την επιχειρησιακή διαχείριση, την βιομηχανική οργάνωση και την διοικητική λογιστική.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών θα έχεις το δικαίωμα να εγγραφείς στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ( http:/www.oe-e.gr ) και να αποκτήσεις δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος του οικονομολόγου ή του λογιστή Για το οικονομικό ή λογιστικό επάγγελμα μπορείς να ενημερωθείς από τις παρακάτω νομοθεσίες:

 • ΠΔ 475/1991 : “Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας άσκησης του”
 • Ν 2515/1997: “Άδεια λογιστή φοροτεχνικού – Φορολογικές κλπ διατάξεις”
 • Π.Δ. 340/1998: Περί επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού – άδειας ασκήσεως
 • Ν 2873/2000 :Τάξεις λογιστών – φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών
 • Άρθρο 46 του Νόμου 4177 (ΦΕΚ 173/08.08.2013 τ.Α’’) : “ Ρυθμίσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων λογιστών – φοροτεχνικών” .

Τέλος, οι απόφοιτοι έχουν την δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής και διδακτικής επάρκειας για την απασχόλησή τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΠΕ09 Οικονομολόγου)

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις παρουσιάζονται ενδεικτικά στις παρακάτω εξειδικεύσεις :

 • Εφαρμοσμένη Οικονομική
 • Λογιστική και Ελεγκτική
 • Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

858
7