Οικονομικών Επιστημών ΠΑ.ΜΑΚ

Κωδικός Μηχανογραφικού: 317
επιστημονικό πεδίο
4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
13740
Βάση 2022
Εισακτέοι
240
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΠΑ.ΜΑΚ θα έχεις την δυνατότητα να γνωρίσεις και να εμβαθύνεις τις γνώσεις σου πάνω στην Οικονομική Επιστήμη. Οι κύριοι στόχοι του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι: Να δώσει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην οικονομική επιστήμη και τις εφαρμογές της. Να αναπτύξουν οι φοιτητές την ικανότητα να εφαρμόζουν τη γνώση που έχουν αποκτήσει στη λύση τόσο θεωρητικών όσο και εμπειρικών οικονομικών προβλημάτων. Να εφοδιάσει τους φοιτητές με τα κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης για την αντιμετώπιση θεμάτων οικονομικής πολιτικής. Να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις και ικανότητες με τις οποίες να μπορούν να προχωρήσουν σε ανώτερες σπουδές στα οικονομικά και σε συναφείς γνωστικές περιοχές. Να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν την οικονομική διάσταση γενικότερων κοινωνικών, πολιτικών και περιβαντολλογικών θεμάτων.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να απασχοληθείς σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων όπως:

  • Σε επιχειρήσεις: ως οικονομολόγος, οικονομικός αναλυτής, σύμβουλος πάνω σε θέματα που αφορούν το εμπόριο, το διεθνές εμπόριο ή ως στέλεχος πωλήσεων, μάρκετινγκ, διοίκησης ανθρωπίνων πόρων κτλ.
  • Σε λογιστικά γραφεία ως λογιστής ή φοροτεχνικός
  • Σε δημόσια και ευρωπαϊκά όργανα σε θέματα που αφορούν την οικονομία, την ανάπτυξη, την φορολογία, την απασχόληση και το εμπόριο.
  • Στον τραπεζικό τομέα
  • Σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας
  • Σε φορείς που απασχολούνται με την έρευνα ως ερευνητικό προσωπικό
  • Στην εκπαίδευση
  • Στο οικονομικό ρεπορτάζ

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Οικονομικών Επιστήμων, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν σαράντα δύο (42) μαθήματα. Από τα μαθήματα αυτά, τα τριάντα οκτώ (38) είναι του προγράμματος σπουδών και τα άλλα τέσσερα (4) είναι μαθήματα ξένης γλώσσας. Από τα τριάντα οκτώ (38) μαθήματα του προγράμματος σπουδών, τα δέκα πέντε (15) είναι υποχρεωτικά και αποτελούν τον κορμό του προγράμματος και τα υπόλοιπα είκοσι τρία (23) είναι μαθήματα επιλογής. Τα κατ’ επιλογή μαθήματα διακρίνονται σε τρεις μεγάλες ομάδες, την Α’, τη Β’ και τη Γ’. Η Ομάδα Α’ περιλαμβάνει μαθήματα βασικής οικονομικής παιδείας, η Ομάδα Β’ περιλαμβάνει μαθήματα οικονομικού περιεχομένου και η Ομάδα Γ’ περιλαμβάνει μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών θα έχεις το δικαίωμα να εγγραφείς στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ( http:/www.oe-e.gr ) και να αποκτήσεις δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος του οικονομολόγου ή του λογιστή Για το οικονομικό ή λογιστικό επάγγελμα μπορείς να ενημερωθείς από τις παρακάτω νομοθεσίες: • ΠΔ 475/1991 : “Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας άσκησης του” • Ν 2515/1997: “Άδεια λογιστή φοροτεχνικού – Φορολογικές κλπ διατάξεις” • Π.Δ. 340/1998: Περί επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού – άδειας ασκήσεως • Ν 2873/2000 :Τάξεις λογιστών – φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών • Άρθρο 46 του Νόμου 4177 (ΦΕΚ 173/08.08.2013 τ.Α’’) : “ Ρυθμίσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων λογιστών – φοροτεχνικών” Τέλος, οι απόφοιτοι έχουν την δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής και διδακτικής επάρκειας για την απασχόλησή τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΠΕ80 Οικονομίας)

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Οικονομικής και Διοικητικής Επιστήμης. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής: α) MSC Financial Economics, β) Master of Science in Computational Finance,γ) MSC Financial Mathematics, δ) Master of Science in Applied Statistics, ε) MSC in Finance, στ) MSC in Strategic Business Management. Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, λειτουργούν τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένα Οικονομικά» (Master in Applied Economics), (Δ.Π.Μ.Σ.) στην Οικονομική Επιστήμη, (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά.

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

1784
5